Tại sao tôi nhận được số tiền trong tài khoản máy EDC ít hơn số tiền tài khoản Ngân hàng bị trừ?

Bình luận

0 bình luận

Vui lòng đăng nhập để viết bình luận.