Tôi nạp tiền trực tiếp thành công cho khách nhưng tài khoản của khách chưa có thông tin nhận được tiền?

Bình luận

0 bình luận

Vui lòng đăng nhập để viết bình luận.