Tôi mua nhầm thẻ điện thoại, tôi có thể đổi lại thẻ được không?

Bình luận

0 bình luận

Vui lòng đăng nhập để viết bình luận.