Tại sao tôi nạp tiền qua chuyển khoản ngân hàng, tài khoản ngân hàng đã bị trừ tiền nhưng trong Ví không có tiền?

Bình luận

0 bình luận

Vui lòng đăng nhập để viết bình luận.