Nếu khách hàng đã thanh toán thành công, nhưng tôi không thể cung cấp hàng/dịch vụ cho khách hàng và muốn hoàn tiền, tôi phải làm gì?

Bình luận

0 bình luận

Vui lòng đăng nhập để viết bình luận.