Thông tin thẻ của khách hàng có bị lưu trữ và có nguy cơ bị đánh cắp không?

Bình luận

0 bình luận

Vui lòng đăng nhập để viết bình luận.