Nếu có chênh lệch về số tiền ghi nhận giao dịch thành công giữa hệ thống của tôi và TrueMoney Pay, tôi phải làm gì?

Bình luận

0 bình luận

Vui lòng đăng nhập để viết bình luận.