Tôi in nhầm thẻ của nhà mạng, TrueMoney có thu hồi thẻ lại được không?

Bình luận

0 bình luận

Vui lòng đăng nhập để viết bình luận.