Đại lý có thể kiểm tra được doanh thu và chiết khấu trên máy EDC như thế nào ?

Bình luận

0 bình luận

Vui lòng đăng nhập để viết bình luận.